E-Jura

Handelstidspunktet
2 måneder efter handelstidspunktet uden brug af dyrlæge.

(På videoen havde hesten endnu ikke fået ordnet tandspidser, dette blev senere korrigeret.)

”Kan heste nøjes med at have sko på forbenene?” Spurgte sagsøgers advokat skønsmanden. Min klient skrev på notesblokken imellem os: ”En hest er sgu da ikke en bil…!” Min klient var avler og havde solgt en 5-årig Holstener uden forudgående sygdomsbillede. Hos køber havde hesten på et halvt år tilegnet sig en 3-siders sygejournal. Hesten blev aflivet under retssagen efter vejledning fra sagsøgers advokat.

Sagsøger tabte sagen. Jura er ikke nok. En hest er en kompliceret sagsgenstand, fordi den er levende og kan ændre såvel adfærd som sygdomsbillede fra dag til dag. Det er afgørende, at advokaten kender til veterinærfaglige spørgsmål, modsætningsvis er det meget vanskeligt at stille de rigtige spørgsmål til en skønsmand og vejlede sin klient korrekt.

Vores opfattelse er, at en dygtig advokat tilstræber den bedste løsning for lavest mulige sagsomkostninger.

I forskningsprojektet Himlen må vente,  købte et forsikringsselskab 23 heste, som stod til aflivning pga. diagnoser som ”rygheste”, forstyrrelser i bevægeapparatet og halthed. 22 heste kom tilbage i sporten. https://www.ridehesten.com/nyheder/himlen-bor-vente/74176

Den Danske Dyrlægeforening var imod lovændringen, hvor heste blev udtaget fra forbrugerbestemmelserne, og mente, at problemet skyldtes sælgers manglende iagttagelse af sin oplysningspligt. Men ofte er der ikke noget at oplyse om i sælgers ejertid, som i ovennævnte sag. 

Sælger kan imidlertid vælge mellem købere. Erfaringsmæssigt er der en væsentlig højere risiko for en tvist ved at sælge til en uerfaren køber.

Videoerne ovenfor er eksempler på en hest, som fik det bedre hos køber, men en hests sygdomsbillede kan gå lige så hurtigt i negativ retning,