E-Jura

Find svar på de oftest stillede spørgsmål

Heste er per 1.1.2022 undtaget fra Købelovens bestemmelser vedrørende forbrugerkøb, men de almindelige bestemmelser i Købeloven er fortsat gældende. Den Danske Dyrlægeforening (DDD) var imod lovændringen:

https://dvt.ddd.dk/artikler/artikler/ddd-heste-boer-fortsat-vaere-et-forbrugerkoeb/

DDD mente, at problemerne skyldtes, at sælgerne ikke iagttog deres vejledningspligt. I den perfekte verden kunne Den Danske Dyrlæge Forening have ret, men i den her verden skete lovændringen på baggrund af et EU-direktiv foranlediget af de juridiske problemstillinger i praksis, som medførte en meget vanskelig retsstilling for særligt den professionelle sælger.

Uagtet at en privat sælger fulgte Den Danske Dyrlæge Forenings råd og vejledte køber om at se på andre heste, tabte sælger sagen såvel i Byretten som Landsretten, som Morten Albæk beskriver i Glansbillede overenskomsten, kan X-Factor loven være retvisende for forældres vurdering af lille Lise’s færdigheder.

Vi mener ikke, at lovændringen løser alle problemerne ved hesten som salgsgenstand. Dommerne vil (formentlig) fortsat se på styrkeforholdet mellem parterne, ligesom en skønserklæring sjældent er entydigt til den ene parts fordel, og det kan være meget vanskeligt at påvise, at hestens ændrede adfærd og sundhedsbillede skyldtes købers forhold.

På baggrund af retspraksis vil der for sælger være en statistisk langt højere sandsynlighed for, at handlen ender med en retssag, hvis der sælges en unghest eller til eksempelvis en ædel hest, som en Trakehner til en uerfaren køber.

Uagtet at hesten er udtaget af forbruger bestemmelserne i Købeloven, så vil sælger altid være forpligtet til at oplyse om forhold, der kan have betydning for købers bedømmelse af hesten. Det er hensigtsmæssigt at oplyse skriftligt om disse forhold i kontrakten mellem parterne

Heste er biologisk materiale, og en handelsundersøgelse bør kun betragtes som et øjebliksbillede af hestens sundhedstilstand.

Røntgen er i henhold til Den Danske Dyrlægeforenings tidligere vejledning for handelsundersøgelse ingen facitliste, og bør altid sammenlignes med det kliniske billede af hesten. Dyrlæge Siamak Glaring: Den perfekte hest findes ikke, så er den ikke undersøgt ordentligt.

Standard kontrakter fra nettet medfører ikke nødvendigvis den retsstilling, som parterne ønsker. Det kan være hensigtsmæssigt at få juridisk bistand med kontrakten.

Det kan være vanskeligt at påvise, at hestens adfærdsændring skyldtes sælgers manglende oplysninger eller købers forhold. Det kan anbefales at prøveride hesten flere gange under forskellige forhold, tage hesten ind alene i stalden samt ride hesten ud skoven.

Såfremt man ønsker at sælge på kredit, bør man være opmærksom på, at der ikke kan laves et gyldigt ejendomsforbehold i hestens ejercertifikat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at flere fraser vil være at betragte som generelle og medfører ikke nødvendigvis en effektiv ansvarsfraskrivelse.

Retspraksis har tilpligtet sælger at betale store erstatningsbeløb grundet sælgers lovprisning af hestens kvaliteter i salgsannoncen – uagtet at skønsmanden vurderede, at hestens ændrede adfærd skyldtes købers forhold.

Såfremt hesten udlånes med henblik på salg, er udgangspunktet, at du som långiver skal løfte bevisbyrden for, at låner har handlet erstatningspådragende, såfremt hesten dør eller kommer til skade i låners varetægt. Det er vigtigt, at parterne aftaler, hvem der skal betale dyrlæge udgifter, værditab eller købesum i et givent scenarie.

Der er ikke generelt fortrydelsesret i handel med heste, det skal være særskilt aftalt, såfremt parterne ønsker det.

Vær opmærksom på, hvorvidt du er dækket af en forsikring, når du f.eks. rider ud. I U.2007.1973V blev en rytter erstatningsansvarlig overfor en cyklist, som kørte ind i hestens bagpart. Læs mere under overskriften artikler & retspraksis.

Der er generelt en retshjælpsforsikring tilknyttet en indboforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker, hvis der skulle opstå en tvist i forbindelse med køb/salg af heste. Vær opmærksom på, at mange forsikringsselskaber ikke dækker, hvis selskabet vurderer, at der er tale om hobbyrelateret erhverv.  En eventuel retshjælpsdækning dækker kun omkostningerne ved retssagen – ikke den del, som du kan blive tilpligtet at betale.

En retssag kanvare flere år, og i mange tilfælde vil den bedste løsning være et forlig. I sidstnævnte tilfælde har parterne i højere grad indflydelse på udfaldet og får tvisten afsluttet indenfor overskuelig tid.

De fleste sager starter i byretten. Retshjælpsdækningen kan blive brugt allerede i 1. instans. Tabes sagen – risikerer du også at skulle betale erstatning. Erstatningsbeløbet indeholder generelt alle købers udgifter til opstaldning, foder, dyrlæge og undersøgelser fra købstidspunktet til sagen er slut.. Læs mere under overskriften artikler & retspraksis.

Det kan være mere effektivt, bedre og hurtigere, at få sagen bedømt af et voldgiftsnævn. Denne proces er imidlertid sædvanligvis væsentligt dyrere, og der er ikke mulighed for 2. instans behandling.